Tematyka miesiąca:

 1. Zimowe zabawy
 2. Dinozaury dziwne stwory
 3. W świecie figur geometrycznych
 4. Zwierzęta egzotyczne
 • poznajemy sporty zimowe oraz najpopularniejsze rejony, w których możemy je uprawiać
 • wiemy czym są zimowe dyscypliny zimowe
 • utrwalamy nazwy polskich gór, odszukujemy je na mapie
 • uczestniczymy w projekcie: „Poznajemy kulturę, sztukę i tradycje naszej gminy” ( poznajemy kulturę, sztukę, historię)
 • uczymy się śląskich piosenek oraz słów w gwarze śląskiej
 • poznajemy wielka i małą literę N, n
 • doskonalimy umiejętności związane z czytaniem oraz analiza i syntezą wyrazu
 • zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi w Afryce ich nazwami i wyglądem
 • zapoznanie i wyjaśnienie pojęć: safari, sawanna, dżungla
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań, analizowania treści utworu, przewidywania następstw i kolejności zdarzeń
 • doskonalenie umiejętności łączenia za pomocą kleju różnych materiałów
 • kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej, umiejętności rozluźniania nadmiernego napięcia mięśniowego
 • kształtowanie umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu treści słownej, poczucia rytmu, estetyki ruchów
 • ćwiczenie spostrzegawczości,porównywanie długości, porządkowanie od najdłuższej do najkrótszej,
 • utrwalamy nazwy i wygląd figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt
 • poznajemy cyfrę i liczbę 9
 • poznawanie ciekawostek dotyczących ogrodów zoologicznych
 • ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny
 • doskonalenie umiejętności czworakowania w tył, w przód i ze zmiana kierunków
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się nożyczkami, kolorowania według kodu
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 i więcej
 • poznajemy życie na Ziemi sprzed wieków, nazwy niektórych dinozaurów
 • poznajemy znaczenie słowa „prehistoria”
 • dowiadujemy się jak powstał węgiel
 • rozwijanie umiejętności manualnych związanych z malowaniem, rysowaniem, rysowaniem po śladzie i kropeczkach
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej

 

„Wczoraj była niedzieliczka”

Wczoraj była niedzieliczka, dzisioj smutny dziyń,
zabolała mie głowiczka na cały tydziyń.
Głowiczka mie zabolała,
oczkam sobie wypłakała,
na cały tydzień.

Czymuście mie, mamuliczko, tak wczas wydali,
jeszczeście mie gospodarzyć niy nauczyli?
W gospodarstwie trzeba robić,
chleba napiyc, jeść nawarzyć,
a jo niy umiam.

„Śląskie zwyczaje”

Na Śląsku sa takie zwyczaje
Właściwie istnieją od lat.
Co Oma i Ołpa je znają,
A przekazuja je nom.
Nie jedyn się o tym przekonał
Krupnioki, roaldy tu jołd
I chciołby się tyż cojś nauczyć,
Jak my to robjymy od lołt.

O Ślasku zawsze śpjywumy,
Ty śpijywki co każdi tu znoł.
Do Śląska się prziznajymy,
Bo tu jest przeca nasz dom.
O Ślonsku gojono gołdumy
Nie wszystkim podobał się to.
My się tym nie przejmujemy
Wesoło śpjywomy oooo…