Tematyka miesiąca:

 • Jestem przedszkolakiem 
 • Nasze przedszkole
 • Ruch drogowy
 • Jesień w parku i w lesie
 • poznajemy się wzajemnie oraz bohaterów naszych kart pracy – rodzinę Treflinków
 • poznajemy zasady zachowania higieny naszego ciała
 • dbamy o porządek w naszej Sali oraz najbliższym otoczeniu
 • poznajemy zasady współżycia w grupie: tworzymy Kodeks Grupy
 • kształtujemy umiejętności społeczne, uczymy się zgodnego funkcjonowania w grupie, stosujemy formy grzecznościowe
 • rozwijamy umiejętności manualne poprzez wycinanie, rysowanie, malowanie
 • kształtujemy umiejętności wyodrębniania i liczenia słów w zdaniu, dzielenia słów na wyrazy i głoski
 • doskonalimy umiejętności związane z logicznym myśleniem i pamięcią
 • poznajemy i nazywamy nasze emocje
 • poznajemy przeznaczenie kalendarza, nazywamy i wskazujemy poszczególne miesiące i dni tygodnia
 • kształtujemy umiejętności związane z globalnym czytaniem
 • poznajemy litery:
 • kształtujemy umiejętności wypowiadania się na określony temat, zwracamy uwagę na poprawność wypowiedzi pod względem grafomotorycznym
 • nazywamy i wskazujemy poszczególne części naszego ciała, wskazujemy różnice i podobieństwa w wyglądzie
 • poznajemy cyfry 1,2
 • utrwalamy nazwy figur geometrycznych
 • kształtujemy słuch muzyczny poprzez śpiew, grę na instrumentach oraz zabawy logorytmiczne
 • ćwiczymy narządy artykulacyjne poprzez stosowanie ćwiczeń logopedycznych
 • doskonalimy umiejętności związane z przeliczaniem, porównywaniem, określaniem kierunków
 • poznajemy zasady właściwego i bezpiecznego zachowania
 • doskonalimy umiejętności kreślenia linii
 • poznajemy zasady bezpieczeństwa związane z ruchem drogowym
 • poznajemy środowisko przyrodnicze lasu i parku
 • rozwijamy sprawności ruchowe oraz kształtujemy prawidłową postawę naszego ciała poprzez zabawy ruchowe

„Wesołe zabawy”

Ref.
Wesołe, wesołe przedszkole,
zatańczmy więc razem w kole.
Przygodo wyruszaj z nami
wraz z Treflinkami

I
Wszystkie dzieci i Trefliki
tańczą z nami taka tiki.
Wyginają się na boki,
znają tańca tego kroki

II
Nie bądź smutny, nie bój żaby.
Ruszaj z nami do zabawy.
Weź pokonaj ranne trudy,
bo w przedszkolu nie ma nudy.
Taka tiki, taka, tiki szalała
i zabawa trwa.

„Zebra to nie zwierz”

Ref.
Znaki, znaki kolorowe.
Znaki mają jedną nogę
i wskazują drogę.
Zebra przecież dobrze wiesz –
to nie zwierz/2x

I
Gdy czerwone światło świeci,
stoją grzecznie wszystkie dzieci.
Gdy zaświeci zielone,
przejdź na drugą stronę.

II
Przepisy wszyscy znają
tu je dzieci przestrzegają.
Znasz zasady boś nie tchórz,
bezpieczeństwo i już