Tematyka:

 • Święto dzieci
 • Muzyka wokół nas
 • Czym podróżujemy
 • Wakacje
 • Smaki lata
 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat życia ludzi na innych kontynentach
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi o innym kolorze skóry i odmienności kulturowej
 • doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi wielozdaniowej
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • budzenie uczucia przyjaźni do najbliższych kolegów
 • wdrażanie do uważnego słuchania, wypowiadania się na określony temat
 • zapoznanie z muzyką innych kontynentów
 • rozwijanie wyobraźni i pamięci muzycznej, wydłużanie fazy wydechowej
 • rozwijanie zdolności matematycznych, doskonalenie techniki rachunkowej, umiejętności zapisywania czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wdrażanie do układania zadań z treścią
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion i tułowia
 • wyrabianie płynności ruchów poprzez zabawy ruchowe przy muzyce
 • umuzykalnienie poprzez poznawanie piosenek „Tęcza” „Nasza nauczycielka”
 • zapoznanie z prawami dziecka
 • wprowadzenie litery F, f oraz utrwalenie poznanych liter
 • doskonalenie techniki czytania i układania zdań
 • doskonalenie słuchu fonetycznego, funkcji językowych
 • utrwalenie wiadomości na temat różnych środków lokomocji
 • wdrażanie do bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków lokomocji
 • doskonalenie umiejętności łączenia różnych materiałów plastycznych
 • kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, utrwalenie telefonów alarmowych
 • doskonalenie umiejętności konstruowania gry planszowej
 • rozwijanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacji stresującej
 • zachęcanie do dbania o środowisko podczas wakacyjnego wypoczynku
 • doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku
 • zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
 • ukazanie piękna różnych stron Polski

„Tęcza”

I

Mój balonik kartkę ma,

A na kartce słowa dwa.

Dwa życzenia płyną w górę,

By odpędzić ciemna chmurę.

Baloniku mój kochany,

Leć nad morzem i górami.

Niech powstanie dzisiaj tęcza,

Która łączy nasze serca.

Łączy serca nasze!

Ref.

Tęcza wypełnia nasze serca.

Za każdym razem większa,

Na horyzoncie kolorami gra.

II

Mój balonik piękny jest,

Mój balonik kartkę ma,

Gdy poleci teraz w górę,

To odpędzi czarna chmurę.

Baloniku mój kochany,

Leć nad morzem i górami.

Niech powstanie dzisiaj tęcza,

Która łączy nasze serca.

Łączy serca nasze!

„Nasza nauczycielka”

 

I

Dzieci czasem bywają głośne

I do tego trochę nieznośne.

Ich psikusy, figle i psoty

Przysparzają naszej pani roboty.

Kiedy boli palec czy główka

I to nie jest szkolna wymówka.

Wtedy pani patrzy czule

I mijają wszystkie troski i bóle.

Ref.

Bo nasza pani ma zalet wiele.

Jest przyjacielem, nauczycielem.

Na koniec świata pójdziemy za nią,

Każdy by poszedł za taka panią.

II

Pani uczy czytać i liczyć.

Śpiewa z nami, tańczy i ćwiczy.

Choć do dzieci ma wielka miłość

to najbardziej ćwiczy w sobie cierpliwość.

Dzisiaj pani życzymy zdrowia

jest tak potrzebne, by tak pracować.

Żeby siłę mieć i energię.

Zawsze pełne w sobie baterie.