Uwaga Rodzice!!!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26.03.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

w dniach 29.03.2021 do 11.04.2021

 placówka zawiesza działalność.

Dzieci rodziców    zatrudnionych  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą  lub realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19  mogą zostać  w w/w czasie objęte opieka przedszkolną po dokonaniu zgłoszenia i złożenia wniosku w placówce  o przyjęcie dziecka ( do pobrania w placówce).

 

Wniosek do pobrania w formie pliku word i pdf

 

 

Drogi Rodzicu:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29. kwietnia w związku z umożliwienie otwarcia od dnia 6.05.2020 placówek wychowania przedszkolnego informujemy, że przedszkole otwarte będzie od dnia 11.05.2020 ze szczególnymi obostrzeniami:
Informacje ogólne:

 1. Każdy z rodziców zobowiązany jest zapoznać się z Obowiązującą na placówce” Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie w związku z wystąpieniem COVID 19 „zamieszczoną na stronie internetowej przedszkola.
 2. Na czas pracy przedszkola drzwi wejściowe placówki będą zamknięte – należy dzwonić.
 3. W sytuacji, kiedy przed budynkiem znajduje się większa liczba osób należy zachować bezpieczna odległość tj. 2m.
 4. Do przedszkola przyprowadzane mogą być tylko dzieci zdrowe nie wykazujące żadnych infekcji oraz objawów chorobowych.
 5. Jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia należy zaopatrzyć je w indywidualna ochronę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 6. Do przedszkola nie przyprowadzaj dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 7. W związku z uniemożliwieniem przebywania na placówce osób trzecich rodzice oddają dziecko wyznaczonemu pracownikowi w przedsionku przedszkola
 8. Po wejściu do placówki rodzic i dziecko dezynfekują ręce.
 9. Wyznaczony przez dyrektora pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecku i rodzicowi bezdotykowym termometrem. (pisemna zgoda rodzica /opiekuna).
 10. Rejestrację wejścia i wyjścia za pomocą indywidualnej karty czytnikowej dokonuje wyznaczony pracownik.
 11. W złożonym przez rodzica oświadczeniu należy podać aktualne numery telefonów pod którymi rodzic /opiekun będzie dostępny w razie wystąpienia objawów chorobowych lub innych zdarzeń.
 12. Do przedszkola dziecko nie przynosi zabawek oraz innych przedmiotów.
 13. Utrwalaj u dziecka podstawowe nawyki i zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa, ust, odpowiednie zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlu, podawanie ręki na powitanie, brania przedmiotów do ust, częste mycie rąk woda z mydłem).

Z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu Nas wszystkich będziemy wdzięczni za stosowanie się do przedstawionych wytycznych.

Dziękujemy.

Uwaga rodzice !!!

Od 11.05.2020 wznawiamy działalność przedszkola na nowych zasadach.

1. Od dnia 11.05.2020 przedszkole wznawia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci:

 • obojga rodziców pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy, niemających możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, której charakter i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania,
 • dzieci pracowników sytemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID - 19.

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie, spełniający powyższe kryteria zobowiązani są do złożenia oświadczeń dotyczących zatrudnienia, na co najmniej dwa dni robocze przed przyjęciem dziecka do placówki. – Załącznik Nr 1 do procedury

3. Zobowiązuje się rodziców do zapoznania z obowiązującą w placówce „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie w związku z wystąpienie COVID – 19” oraz jej przestrzegania.

4. W przypadku zgłoszenia dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do złożenia oświadczenia związanego z wprowadzeniem nowych zasad i procedur higieniczo-sanitarnych - Załącznik Nr 2 do procedury.

Załączniki:
Procedura wraz z załącznikami (oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa, klauzula informacyjna)

Warszawa, 14 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie  dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowe Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.  Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

mycie rak