Uwaga rodzice !!!

Od 11.05.2020 wznawiamy działalność przedszkola na nowych zasadach.

1. Od dnia 11.05.2020 przedszkole wznawia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci:

  • obojga rodziców pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy, niemających możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, której charakter i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania,
  • dzieci pracowników sytemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID - 19.

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie, spełniający powyższe kryteria zobowiązani są do złożenia oświadczeń dotyczących zatrudnienia, na co najmniej dwa dni robocze przed przyjęciem dziecka do placówki. – Załącznik Nr 1 do procedury

3. Zobowiązuje się rodziców do zapoznania z obowiązującą w placówce „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie w związku z wystąpienie COVID – 19” oraz jej przestrzegania.

4. W przypadku zgłoszenia dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do złożenia oświadczenia związanego z wprowadzeniem nowych zasad i procedur higieniczo-sanitarnych - Załącznik Nr 2 do procedury.

Załączniki:
Procedura wraz z załącznikami (oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa, klauzula informacyjna)