Drogi Rodzicu:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29. kwietnia w związku z umożliwienie otwarcia od dnia 6.05.2020 placówek wychowania przedszkolnego informujemy, że przedszkole otwarte będzie od dnia 11.05.2020 ze szczególnymi obostrzeniami:
Informacje ogólne:

 1. Każdy z rodziców zobowiązany jest zapoznać się z Obowiązującą na placówce” Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie w związku z wystąpieniem COVID 19 „zamieszczoną na stronie internetowej przedszkola.
 2. Na czas pracy przedszkola drzwi wejściowe placówki będą zamknięte – należy dzwonić.
 3. W sytuacji, kiedy przed budynkiem znajduje się większa liczba osób należy zachować bezpieczna odległość tj. 2m.
 4. Do przedszkola przyprowadzane mogą być tylko dzieci zdrowe nie wykazujące żadnych infekcji oraz objawów chorobowych.
 5. Jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia należy zaopatrzyć je w indywidualna ochronę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 6. Do przedszkola nie przyprowadzaj dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 7. W związku z uniemożliwieniem przebywania na placówce osób trzecich rodzice oddają dziecko wyznaczonemu pracownikowi w przedsionku przedszkola
 8. Po wejściu do placówki rodzic i dziecko dezynfekują ręce.
 9. Wyznaczony przez dyrektora pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecku i rodzicowi bezdotykowym termometrem. (pisemna zgoda rodzica /opiekuna).
 10. Rejestrację wejścia i wyjścia za pomocą indywidualnej karty czytnikowej dokonuje wyznaczony pracownik.
 11. W złożonym przez rodzica oświadczeniu należy podać aktualne numery telefonów pod którymi rodzic /opiekun będzie dostępny w razie wystąpienia objawów chorobowych lub innych zdarzeń.
 12. Do przedszkola dziecko nie przynosi zabawek oraz innych przedmiotów.
 13. Utrwalaj u dziecka podstawowe nawyki i zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa, ust, odpowiednie zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlu, podawanie ręki na powitanie, brania przedmiotów do ust, częste mycie rąk woda z mydłem).

Z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu Nas wszystkich będziemy wdzięczni za stosowanie się do przedstawionych wytycznych.

Dziękujemy.