Opłata składa się z dwóch części:

I. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.,1000,1290 i 1669 )
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 )
  • Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.

Pobyt w przedszkolu w godzinach

Opata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za m-c luty 2020 r. (20 dni roboczych)

5 godzin ( 300 minut)
Obowiązkowa realizacja podstawy programowej

0,00 zł.

0,00 zł.

6 godzin

1,00 zł.

20,00 zł.

7 godzin

2,00 zł.

40,00 zł.

8 godzin

3,00 zł.

60,00 zł.

9 godzin

4,00 zł.

80,00 zł.

10 godzin

5,00 zł.

100,00 zł.

 Odpłatność za pobyt dziecka  w przedszkolu naliczana  jest  minutowo,  za każdą rozpoczętą godzinę.

Rodzice dziecka 6-cio letniego realizującego w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie wnoszą żadnych opłat z tytułu pobytu w przedszkolu, jedynie ponoszą koszt zadeklarowanych posiłków

II. Cena posiłku ( tj. koszt składników surowcowych poszczególnych posiłków )

  • Zarządzenie Nr PP3.021.5.2019 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie.

Ilość posiłków

Opłata za 1 dzień

Przykładowe wyliczenie za m-c luty  2020

Do zapłaty

3 posiłki

6,00 zł.

20 dni x 6,00 zł.

120,00 zł.

2 posiłki

4,80 zł.

20 dni x 4,80 zł.

96,00 zł.

Bez posiłku(napój) 

0,60 zł.

20 dni x 0,60 zł.

12,00 zł.

Odpłatności naliczana jest z dołu za rzeczywisty  czas pobytu  dziecka w placówce  za pomocą systemu elektronicznego „ iPrzedszkole”

Wpłaty za zakończony miesiąc  należy dokonywać w terminie14 dni od daty naliczenia płatności w BS Gogolin   

Wpłaty przelewami internetowymi lub w innych bankach należy dokonywać w terminie wcześniejszym.