Przedszkole czynne jest codziennie w dni robocze w godzinach: 6.30 – 16.30

Organ prowadzący:

Gmina Gogolin,
ul. Krapkowicka 6,
47 – 320 Gogolin

Organ sprawujący Nadzór Pedagogiczny:

Opolski Kurator Oświaty,
ul. Piastowska 14,
45 – 081 Opole