prezentacja

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie
„DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA – program wychowania
do dwujęzyczności skierowany
do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”

W czerwcu 2019r. nasze Przedszkole przystąpiło do dwuletniego projektu "Dwujęzyczna Opolszczyzna", którego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt zakłada realizację programu wychowania dwujęzycznego zarówno w trakcie jego trwania, jak i po nim, w ścisłym powiązaniu z rozwojem kompetencji kluczowych, w tym min. w obszarze postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, które wzrastać będą w kontekście rozwijania kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Dzieci otrzymają wsparcie w zakresie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe potrzebne na rynku pracy, a nauczyciele wezmą udział w formach doskonalenia z pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych w obszarze postaw innowacyjnych, kreatywności, pracy zespołowej, matematyczno-przyrodniczych, TIK oraz porozumiewania się w języku angielskim.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Seria edukacyjna, którą realizuje nasze przedszkolne to „Baby Beetles”. Autorką tej koncepcji jest światowej sławy lingwistka Claire Selby, która od kilkunastu lat tworzy materiały zarówno teksty jak i muzykę do nauki języka angielskiego.

W ramach projektu przedszkole pozyskało:
– wyposażenie przedszkola (telewizory, tablety, głośniki itp.)
– licencję programów, zeszyty ćwiczeń do dwujęzyczności dla przedszkoli i ich wychowanków
– teatrzyk, regał, pacynki, dywan, maskotki , nasiona, skrzynki, narzędzia ogrodnicze itp.)
– studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
– kurs języka angielskiego

Łączna kwota pozyskanych środków: 13, 687,00 zł

Do projektu zostali włączeni również rodzice, którzy mają za zadanie wspomagać naukę języka. Każdy rodzic otrzymał pakiet startowy z indywidualnym dostępem do platformy z materiałami edukacyjnymi.