Przyjaciele i Partnerzy
Uczymy doświadczania współpracy w zespole, kształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Oferta
Przedszkole umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego a w szczególności : terapia logopedyczna, pomoc psychologiczno – pedagogiczna,zajęcia językowe, spektakle teatralne, koncerty muzyczne, zajęcia sportowe - pływanie , tenis (odpłatne) udział w projektach i programach wewnątrz przedszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Ponadto oferujemy: wycieczki krajoznawcze, zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych i rodziców, uroczystości o charakterze rodzinnym, spotkania i warsztaty ze specjalistami dla rodziców.