W ramach współpracy oferujemy rodzicom:

  • Zebrania ogólne
  • Zebrania grupowe
  • Konsultacje indywidualne z nauczycielami grup (według ustalonego przez wychowawcę harmonogramu - 2 razy w tygodniu) i Dyrektorem
  • Zajęcia otwarte dla rodziców w podanych terminach (możliwość obserwacji dziecka podczas zajęć)
  • Spotkania ze specjalistami (prelekcje, warsztaty)
  • Imprezy okolicznościowe, świąteczne i integracyjne
  • Gazetka informacyjna dla rodziców
  • Artykuły dla rodziców
  • Strona internetowa przedszkola