Rada Rodziców jest organem Przedszkola i działa w oparciu o utworzony i obowiązujący Regulamin Rady Rodziców. W skład rady wchodzi od 2 do 3 rodziców - przedstawicieli poszczególnych grup wybranych w drodze wyborów na pierwszym zebraniu organizacyjnym. Tworzą oni Prezydium rady wybierając z pośród siebie : Przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków.

 SKŁAD RADY:

  1. Izabela Kuchna – Pyka – przewodnicząca
  2. Aleksandra Reszczyńska - sekretarz
  3. Karolina Boguszewska – skarbnik
  4. Romana Woźnica – członek
  5. Dariusz Dubanowicz – członek
  6. Joanna Matuszek - członek