W drugim półroczu tego roku szkolnego w grupie dzieci Motylków realizowany będzie projekt edukacyjny „W naszych emocjach jest wielka siła”. Projekt stanowi jeden z wielu elementów zadań zawartych w przygotowanym przez nasze przedszkole programiu Przedszkola Promującego Zdrowie. Nasza placówka po uzyskaniu wojewódzkiego certyfikatu, w od września 2022roku przez trzy lata ubiegać się będzie o zdobycie krajowego certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

Projekt ma kształtować świadomość dzieci, rodziców w zakresie zdrowia psychicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój emocjonalny i społeczny.

Emocje kierują nami, pozwalają odczuwać i przeżywać, gdyż są zakodowane w naszej naturze i towarzyszą nam przez całe życie. Odzwierciedlają nasz stosunek do sytuacji, zarówno przyjemnej, jak i przykrej, która nie jest nam w danej chwili obojętna.

Projekt podzielony został na kilka części, jednym z nich są zajęcia arteterapeutyczne zatytułowane „Kiedy rysuję to się relaksuję”, w których wykorzystane zostaną między innymi techniki Jakobsona i metoda D. Dziamskiej.

Dnia 28 lutego w grupie Motylków zagościł sympatyczny smok Jan z epoki Mezozoiku, który przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej opowiedział dzieciom o swoich radosnych i smutnych przygodach.

Dzięki jego opowieściom przedszkolaki mogły poznać takie stany emocjonalne jak: radość, złość, smutek. Nauczyły się technik radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz lękami z nimi związanymi. W ostatniej części zajęć dzieci wykonały z wykorzystaniem metody D. Dziamskiej smoka Jana. Zajęcia z wykorzystaniem tej metody należą do ulubionych w tej grupie.

Gizela S.