Nawiązanie poprawnych relacji z rówieśnikami oraz wprowadzenie norm i zasad w życiu każdego przedszkolaka odgrywa bardzo ważną rolę w jego rozwoju. Mają temu służyć opracowywane na początku roku szkolnego przez dzieci i nauczycieli grup tzw. Kodeksy lub Kontrakty Zachowań. Mają one na celu wspieranie i motywowanie do przestrzegania norm i zasad postępowania.

Normy i zasady regulują życie dziecka, sprawiają, że świat i najbliższe otoczenie staje się przewidywalne, co jest podstawą do budowania poczucia bezpieczeństwa.

Dzieci grupy Motylków w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, które miały na celu wspólne wypracowanie Kontraktu Przedszkolaka oraz Regulaminu Zabaw w Ogrodzie.

Podczas organizowanych zajęć Motylki poznały także zabawy uczące ich rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.

Gizela S.