XXVII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie” za nami.

Tegoroczna edycja przebiegała w wersji online. Uczestnicy pod kierunkiem swoich nauczycieli, opiekunów, rodziców przygotowali monologi i scenki rodzajowe, które zostały nagrane, a następnie przesłane do organizatora Szkoły Podstawowej im. F. Myśliwca w Izbicku. 21 maja 2021 dzięki pomocy Telewizji Lokalnej Izbicko TV odbyła się internetowy przegląd występów uczestników konkursu (w serwisie społecznościowym: Facebook – „Izbicko TV”).

 W konkursie wzięło udział: 13 przedszkoli (52 przedszkolaków), 19 szkół podstawowych (37

uczniów), 2 dorosłych. Razem- 91 uczestników, których przygotowywało 41 opiekunów.

 Konkurs został objęty patronatem honorowym:

Pana Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Strzeleckiego

oraz Wójta Gminy Izbicko.

 Jury oceniało:

  • dobór repertuaru, jego oryginalność, ze szczególnym premiowaniem własnego autorstwa tekstu,
  • interpretację tekstu,
  • poprawność gwarową, zgodność treści z tradycjami regionu,
  • wyraz artystyczny (trafny i staranny dobór strojów, rekwizytów).

 Z wielką radością i dumą pragniemy powiadomić, że komisja w składzie:

  1. prof. Teresa Smolińska – Kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego
  2. dr hab. Dorota Świtała Trybek – językoznawca, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
  3. dr hab. Lidia Przymuszała – językoznawca, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
  4. dr Małgorzata Iżykowska – językoznawca, pracownik Państwowego Archiwum w Opolu
  5. Helga Bieniusa – nauczycielka języka polskiego, regionalistka z Żyrowej
  6. Maria Lepich – nauczycielka plastyki, regionalistka

przyznało dzieciom 6letnim naszego przedszkola I miejsce w kategorii scenek rodzajowych za inscenizację” O kapliczce na łąkach”.

Dnia 11 czerwca wyróżnione przedszkolaki wraz z opiekunami odebrały z rąk organizatorów nagrody oraz wykonały” na żywo” przygotowaną przez siebie inscenizację.

Podczas wizyty w Izbicku nasi aktorzy bez skrępowania udzielili wywiadu redaktorce radia Doxa. Występy naszych przedszkolaków zostały także zauważone przez redaktorów” Gościa Niedzielnego”

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy im za poświęcony czas, energię i pracę nad przygotowaniem przedstawienia.

Wszystkim dzieciom 6letnim życzymy wielu, kolejnych sukcesów i mnóstwa radości w poznawaniu tradycji i gwary naszej gogolińskiej ziemi.

Gizela S.