Socjalizacja, czyli rozwój społeczny człowieka, stanowi jeden z ważniejszych aspektów funkcjonowania we współczesnym świecie. Proces ten rozpoczyna się już na etapie edukacji przedszkolnej. Właściwa adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego jest gwarantem prawidłowego przebiegu powyższego procesu.

Początek edukacji przedszkolnej to nie tylko przełomowy moment w życiu dziecka, ale także jego rodziców. Często wiąże się z wieloma emocjami, obawami i sporym stresem.

W naszym przedszkolu od wielu lat przed rozpoczęciem roku szkolnego organizowane są cykliczne zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych. Niestety ze względu na pandemię, w tym roku szkolnym mogliśmy zaprosić dzieci wraz z rodzicami tylko jedno takie spotkanie.

Mamy jednak nadzieję, że pomogło ono zarówno naszym nowym przedszkolakom jak i ich rodzicom lepiej poznać placówkę, jej pomieszczenia, pracowników oraz częściowo zniwelować stres związany z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej.

Gizela S.