Tegoroczny korowód dożynkowy z pewnością przejdzie do historii nie tylko z okazji Jubileuszu 800-lecia naszego miasta, ale także jako jeden z najliczniejszych.

Podczas gogolińskich obchodów Święta Plonów poza prezentacją koron żniwnych, płodów rolnych oraz scenek rodzajowych, uczestnicy tego wydarzenia przygotowali także ekspozycje przygotowane specjalnie na ogłoszony konkurs pt.” Jadą goście, jadą”.

Nasze przedszkole od lat z powodzeniem uczestniczy w obchodach Święta Plonów. Dnia 10 września 2023r. dzieci grupy starszej ubrane w stroje regionalne wraz z opiekunami przeszły barwnym korowodem ulicami naszego miasta. Nasza placówka wzięła także udział w konkursie zorganizowanym przez GOK Gogolin zatytułowanym „Jadą goście, jadą”. Za przygotowaną przez nauczycieli naszego przedszkola makietę „Gogolin w miniaturze” przedszkole zdobyło pierwsze miejsce otrzymując nagrodę w wysokości 1000 zł.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w dożynkowy korowodzie, okazaną pomoc i wsparcie.

Dyrektor Katarzyna Figiela składa serdeczne podziękowania:

Pani Prezes
GT Trailers Sp. z.o.o
Agacie Duliniec
za bezinteresowną pomoc i nieodpłatne udostepnieni środków transportu na potrzeby prezentacji dożynkowej.

Państwu
Aleksandrze i Markowi Jarosławskim
za zorganizowanie transportu i pomoc w przygotowaniu makiety na konkurs dożynkowy pt. „Jada goście jadą”

Wyrażamy swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę.
Głęboko wierzymy, że okazana nam pomocna dłoń będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dzieci.

Gizela S.