Dzieci z natury są ciekawe świata. Chętnie podpatrują i obserwują. Częste pytania kierowane do dorosłych zaczynające się od słów: jak, co, dlaczego” świadczą o ich aktywności poznawczej. Ta zaś jest naturalnym etapem rozwoju człowieka.

Tym razem nasze „Motylki” miały możliwość samodzielnie lub z pomocą odkryć kilka tajemnic światła o różnym natężeniu; sprawdzały jak pod wpływem strumieni światła zmienia się kolor wody zmieszanej z mlekiem; szukały i odkrywały elektryczność i magnetyzm wśród przedmiotów codziennego użytku, samodzielnie tworzyły barwniki potrzebne do wykonania innego doświadczenia, odkrywały sposoby tworzenia baniek w bańkach. Przede wszystkim pod czujnym okiem dorosłych, miały możliwość sprawdzenia i odpowiedzenia sobie na pytanie – „Co się stanie, gdy…?”.

Zabawa była bardzo udana –sama możliwość przelewania, odmierzania, mieszania i porównywania, sprawia dzieciom wiele radości.

Działania badawcze są kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę, uruchomiają wyobraźnię, koncentrację uwagi, spostrzegawczość, wytrwałość, mogą pokonywać przeszkody i próbować różnych możliwości. Wykonywane eksperymenty zachęcają do myślenia, porównywania, opowiadania. Z prowadzonych doświadczeń dzieci czerpią wiele radości i jest to dla nich zawsze wspaniała zabawa.

Tarsylia W.