PROŚBA DO RODZICÓW

 W związku z organizowaną w dniu 29 lub 30 czerwca (w razie niepogody) uroczystością „Pożegnania dzieci z przedszkolem” zwracamy się do rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną o zachowanie w tym dniu szczególnych zasad bezpieczeństwa zwianych z epidemią Covid 19. Prosimy o zachowanie odległości, wyposażenie w maseczkę (przedszkole zapewnia środki niezbędne do dezynfekcji).

Bardzo prosimy o przybycie na uroczystość tylko rodziców z dzieckiem żegnającym się z przedszkolem (bez rodzeństwa).

Dziękujemy za zastosowanie się do naszej prośby.

Drodzy Rodzice dzieci odchodzących do szkoły!!! Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci na uroczystość „Pożegnania przedszkola”, która odbędzie się dnia 29.06.2020r. (w razie niepogody w dniu 30.06.2020) o godz. 15.30 w ogrodzie przedszkolnym. W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną do udziału w uroczystości zapraszamy tylko rodziców (2 osoby dorosłe) i dziecko kończące przedszkole. Prosimy o zastosowanie się podczas uroczystości do obowiązujących przepisów sanitarnych.

dzieci

Informujemy, że jeżeli rodzic zamierza posłać dziecko do przedszkola, informację o zgłoszeniu z pełna dokumentacja: oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców, oświadczenie dotyczące warunków bezpieczeństwa, podpisaną klauzulę informacji - załączniki do „Procedury Bezpieczeństwa”) należy dostarczyć do placówki do: środy do godziny 15.00 tygodnia poprzedzającego przyjęcie dziecka do placówki (poniedziałek).

WAŻNE:

Stosownie do rozporządzenia MEN w sprawie prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przygotowaliśmy w ramach realizacji zagadnień podstawy programowej wychowani przedszkolnego dla naszych wychowanków i ich rodziców propozycje zajęć i zabaw, które uatrakcyjnią czas pobytu w domu.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności rozprzestrzeniania się koronawirusa do dnia 26.04. 2020 r. zajęcia zostają zawieszone (przedszkole jest nieczynne). Przedszkole prowadzi nauczanie na odległość drogą internetową.

Prosimy o zapoznanie się i śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronie MEN, Kuratorium Oświaty w Opolu, stronie internetowej przedszkola oraz mediach społecznościowych.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności rozprzestrzeniania się koronawirusa w dniach od 25.03. 2020 do 10.04 zajęcia zostają zawieszone (przedszkole jest nieczynne).

 Prosimy o zapoznanie się i śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronie MEN, Kuratorium Oświaty w Opolu, stronie internetowej przedszkola oraz mediach społecznościowych.

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju dotyczącą epidemii koronawirusa w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa wprowadza się następujące środki zapobiegawcze: