PROŚBA DO RODZICÓW

 W związku z organizowaną w dniu 29 lub 30 czerwca (w razie niepogody) uroczystością „Pożegnania dzieci z przedszkolem” zwracamy się do rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną o zachowanie w tym dniu szczególnych zasad bezpieczeństwa zwianych z epidemią Covid 19. Prosimy o zachowanie odległości, wyposażenie w maseczkę (przedszkole zapewnia środki niezbędne do dezynfekcji).

Bardzo prosimy o przybycie na uroczystość tylko rodziców z dzieckiem żegnającym się z przedszkolem (bez rodzeństwa).

Dziękujemy za zastosowanie się do naszej prośby.