Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/ 2023 kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki dostępne są dla rodzica z poziomu jego konta w systemie oraz w placówce.