Prosimy rodziców dzieci, które w lipcu będą uczęszczać na dyżur wakacyjny do innej placówki o powiadomienie naszej placówki i odebranie w ostatnim dniu karty czytnikowej (odbiór karty należy potwierdzić pisemnie na liście). Karta będzie służyła do rejestracji obecności dziecka w innym przedszkolu.