Na podstawie Uchwały Nr L VIII/624/2022 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2022r zmienia się opłata za świadczenie nauczania (pobyt dziecka w przedszkolu) powyżej 5 godzin z 1,00 zł na 1,14 zł za każdą, kolejną rozpoczętą godzinę zajęć do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.