Przedszkole Karlika i Karolinki w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 Miło nam poinformować ze nasza placówka została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w ramach, którego w roku 2022 otrzymała wsparcie finansowe wysokości 2 500,00 zł. Wkład własny placówki wyniósł 625,00 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania to kwota 3 125,00 zł.

Podstawa prawna:

  • 11 ust. 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

„Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informacje o udzielonym im wsparciu finansowym. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535).”