Dzień 11 listopada to jedna z ważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. W naszym przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do rodzimej ziemi oraz szacunku dla polskich symboli narodowych. W całym drugim tygodniu miesiąca listopada wszystkie przedszkolaki brały udział w zajęciach mających na celu rozwijanie w nich poczucia przynależności narodowej, pielęgnowania polskiej kultury i tradycji. Zajęcia były pouczającą lekcją historii i patriotyzmu.

10 listopada w przeddzień Narodowego Święta wszystkie przedszkolaki oraz cały personel naszej placówki uczestniczył w uroczystym apelu. Dzieci z grupy Motylków przygotowały program artystyczny składający się z tańców, piosenek i wierszy oraz inscenizacji zatytułowanej „Wędrówki kluski Karolinki po Polsce”.

Na zakończenie wszyscy obecni na uroczystości w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu” odśpiewali nasz Narodowy Hymn.

Gizela S.