Lista dzieci przyjętych Ikona PDF 50

Lista dzieci nieprzyjętych Ikona PDF 50

UWAGA WYNIKI REKRUTACJI !!!

Dnia 12.04.2021 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce NABÓR / REKRUTACJA,

 oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki.

Wyniki będą również dostępne w systemie z poziomu konta indywidualnego każdego rodzica.

UWAGA RODZICE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniu 30. 03.2021 w systemie Nabór w zakładce Przyjmowanie Kandydatów , na stronie internetowej placówki ,a także w siedzibie  placówki  zamieszczona zostanie  lista kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  ubiegających się o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Po zapoznaniu się z wynikami kwalifikacji  rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Potwierdzenie   można złożyć elektronicznie z poziomu swojego konta w systemie Nabór w zakładce Przyjmowanie kandydatów, bądź pisemnie po uprzednim wypełnieniu druku znajdującego się w placówce w terminie od dnia 30.03 do 09.04. 2021.

W przypadku braku potwierdzenia woli , dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

 

Instrukcja do złożenia potwierdzenia woli (PDF)

22.02.2021-28.02.2021 - Składanie deklaracji „ Potwierdzenie woli  kontynuacji wychowania przedszkolnego” dzieci już uczęszczających.

Rodzice dzieci już uczęszczających składają deklaracje o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszej placówce.

Podpisane przez obojga rodziców deklaracje należy złożyć w formie elektronicznej wchodząc na link: https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole/logowanie,

Wygenerowane dokumenty należy złożyć w formie papierowej w placówce.

 

01.03.2021-15.03.2021 - Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wnioski należy składać droga elektroniczną poprzez link: https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole/logowanie

Po wejściu na stronę należy „ wypełnić formularz ”.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione  stosowne oświadczenia dotyczące sytuacji rodzinnej dziecka( załącznik – dokumenty).

Po zapisaniu danych w systemie ( „ zapisz” ) dokumenty zostaną wygenerowane w formie PDF. W/w dokumenty podpisane przez oboje rodziców należy złożyć w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru. Dopiero  po złożeniu dokumentów kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniana i składania wniosku i innych dokumentów zawiera „ Instrukcja dla rodziców – wypełnianie wniosku ” na stronie :

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

Szczegółowy harmonogram terminów postepowania rekrutacyjnego zawiera załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Or.I.0050.9.2021 Burmistrza Gogolina z dnia 14 stycznia 2021r.