Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 dostępne w dniu 14.04.2023:

  • dla rodzica z poziomu jego konta w systemie
  • w placówce na tablicy ogłoszeń

Ikona PDF

Rozpoczynamy nabór wniosków w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Szczegółowy harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego zawiera załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.I.0050.1.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 16 stycznia 2023 r.

Składanie deklaracji „Potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego” dzieci już uczęszczających.

01.03.2023 – 07.03.2023

Rodzice dzieci już uczęszczających składają deklaracje o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszej placówce.

Deklaracje należy złożyć w formie elektronicznej wchodząc na link: https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole/logowanie

Składanie nowych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

08.03.2023 – 22.03.2023

Wnioski należy składać droga elektroniczną poprzez link: https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole/logowanie

Po wejściu na stronę należy „wypełnić formularz”. Do wniosku należy dołączyć wypełnione stosowne oświadczenia dotyczące sytuacji rodzinnej dziecka (załącznik – dokumenty).

Po zapisaniu danych w systemie („zapisz”) dokumenty zostaną wygenerowane w formie PDF. W/w dokumenty podpisane przez oboje rodziców należy złożyć w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniana i składania wniosku i innych dokumentów zawiera:

„Instrukcja dla rodziców – wypełnianie wniosku” na stroniehttps://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole  lub stronie UM w Gogolinie https://bip.gogolin.pl/16852/12678/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-20232024.html

Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym (załącznik - klauzula ochrony danych osobowych)

Ikona PDF