Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/ 2023 kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki dostępne są dla rodzica z poziomu jego konta w systemie oraz w placówce.

Rozpoczynamy nabór wniosków w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach 2016 – 2019 zamieszkałe na terenie Gminy Gogolin.

Szczegółowy harmonogram terminów postepowania rekrutacyjnego zawiera załącznik Nr 1 do Zarządzenia Or.I.0050.7.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.