Ikona PDF

Lista dzieci przyjętych Ikona PDF 50

Lista dzieci nieprzyjętych Ikona PDF 50

UWAGA WYNIKI REKRUTACJI !!!

Dnia 12.04.2021 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce NABÓR / REKRUTACJA,

 oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki.

Wyniki będą również dostępne w systemie z poziomu konta indywidualnego każdego rodzica.

UWAGA RODZICE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniu 30. 03.2021 w systemie Nabór w zakładce Przyjmowanie Kandydatów , na stronie internetowej placówki ,a także w siedzibie  placówki  zamieszczona zostanie  lista kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  ubiegających się o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Po zapoznaniu się z wynikami kwalifikacji  rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Potwierdzenie   można złożyć elektronicznie z poziomu swojego konta w systemie Nabór w zakładce Przyjmowanie kandydatów, bądź pisemnie po uprzednim wypełnieniu druku znajdującego się w placówce w terminie od dnia 30.03 do 09.04. 2021.

W przypadku braku potwierdzenia woli , dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

 

Instrukcja do złożenia potwierdzenia woli (PDF)