Ikona PDF 50 Regulamin Rady Ródziców (aktualizacja 2023-02-03)

Ikona PDFProcedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję

Ikona DOCX 50 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Ikona PDFProcedura przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola

Ikona PDFProcedura postępowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera z przedszkola rodzic (prawny opiekun), będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Ikona PDFZałącznik do Zarządzenia Nr PP3.021.29.2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie z dnia 27.12.2018: Regulamin monitoringu wizyjnego – zewnętrznego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie

Ikona PDFProcedura Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie w sprawie przydziału dzieci do grup oraz łączenia grup 

Ikona PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia NPP3.021.31.2019 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie z dnia 12.12.2019: Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie

Ikona PDFRegulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w publicznym przedszkolu